REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ    ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Obowiązujący od dnia  25.05.2018 r.


 Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.bio-kiosk.pl Zgodnie z ustawą Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).


1 Firma

2 Zamówienia i ceny

3 Rabaty

4 Sposoby płatności

5 Koszty wysyłki,metody dostawy, czas realizacji zamówienia

6 Zwrot towaru-odstąpienie od umowy,

7 Reklamacja, gwarancja

8 Postanowienia końcowe


1. Firma 
Sklep internetowy www.bio-kiosk.pl jest własnością Firmy Handlowo- Usługowej ELTECH Tomasz Mikołajczyk z siedzibą  ul. Białostocka 82 FASTY15-694 Białystok,wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
Rzeczypospolitej Polskiej
WPIS CEIDG
Numer REGON 790662309 , NIP 8441170037
2. Zamówienia i ceny
2.1 Zamówienia mogą składać osoby pełnoletnie, które posiadają zdolność do czynności prawnych
2.2Zamówienia można składać przez:
2.2.1sklep internetowy www.bio-kiosk.pl 
2.2.2na email biuro@bio-kiosk.pl 
2.3 Złożenie zamówienia w bio-kiosk.pl oznacza zapoznanie się z zasadami zawartymi w regulaminie sklepu i akceptację w.w. zasad.
2.4 Prezentowane na stronie bio-kiosk towary nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży)
2.5 Zamówienia przyjmujemy 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu (za pośrednictwem internetu)
2.6 Ceny produktów dostępnych w sklepie są cenami brutto(zawierają podatek VAT) wyrażonymi w złotych polskich. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki. Koszty przesyłki są doliczane stosownie do zasad zawartych w dalszej części regulaminu.
2.7 Złożenie zamówienia oznacza również:
2.7.1 akceptację regulaminu
2.7.2 wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Kupującego na potrzeby obsługi zamówienia
2.7.3 wyrażenie zgody na zawarcie umowy sprzedaży
2.8 Procedura zamówienia
2.8.1 Kupujący rejestruje się na stronie sklepu www.bio-kiosk.pl 
2.8.2 Kupujący loguje się na stronie sklepu www.bio-kiosk.pl za pomocą danych i hasła podanych w trakcie rejestracji.
2.8.3 Kupujący dokonuje zakupów poprzez dodawanie do koszyka wybranych produktów
2.8.4 Kupujący wypełnia wszystkie pola formularza zamówienia, niezbędne do prawidłowej i sprawnej realizacji zamówienia(sposób płatności, metoda dostawy). Kupujący akceptuje wybór poprzez kliknięcie opcji”zamów”
2.8.5 Sprzedający wysyła Kupującemu link z treścią zamówienia z prośbą o sprawdzenie zamówionych pozycji oraz danych do wysyłki oraz z prośbą o potwierdzenie zamówienia. Kliknięcie na otrzymany link w ciągu 24 godzin od jego otrzymania oznacza potwierdzenie zamówienia. W razie niedotrzymania tego terminu Kupujący w celu złożenia zamówienia i zawarcia umowy powinien ponownie wypełnić formularz zamówienia (dotychczasowe zamówienie będzie anulowane).
 2.8.6 Poprzez kliknięcie linku następuje potwierdzenie złożenia zamówienia przez Kupującego. Po kliknięciu linku w terminie przewidzianym w punkcie 2.8.5 pojawi się komunikat informujący o przyjęciu zamówienia przez Sprzedawcę
Pojawienie się takiego komunikatu oznacza zawarcie pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą umowy sprzedaży Produktów wskazanych w zamówieniu. Brak takiego komunikatu, w szczególności pojawienie się komunikatu o nie przyjęciu zamówienia, oznaczać będzie brak potwierdzenia zamówienia, a tym samym brak zawarcia umowy.
2.8.7 Poprzez zawarcie umowy Sprzedawca zobowiązuje się sprzedać i dostarczyć Kupującemu do wskazanego miejsca produkty określone w zamówieniu, a Kupujący zobowiązuje się produkty te odebrać i zapłacić cenę w wysokości wynikającej z informacji o cenach umieszczonych przy danym produkcie w chwili składania zamówienia.
3. Rabaty
3.1 Rabat przyznajemy na podstawie wartości zakupów i historii zakupów
4. Sposoby płatności
4.1 Gotówka (za pobraniem) w przypadku dostawy za pośrednictwem Poczty Polskiej
4.2 Gotówka (za pobraniem) w przypadku dostawy przez kuriera(DPD)
4.3 Gotówka w przypadku dostawy na terenie miasta
4.4 Przelew na konto
Należność za zamówienie proszę przekazać na konto:
Tomasz Mikołajczyk
Białystok
SANTANDER BANK
15 1500 1719 1017 1002 3852 0000 
4.5 Tytułem wpłaty w przypadku przelewu bankowego proszę podać numer zamówienia i dane Kupującego.
4.6 Płatność kartą kredytową w chwili obecnej nie została uruchomiona- nastąpi to w najbliższym terminie-stosowne informacje zostaną umieszczone w regulaminie.
5. Koszty wysyłki,metody dostawy, czas realizacji zamówienia
5.1 Na terenie miasta Białegostoku – przy zakupach powyżej 80zł -dostawa gratis
5.2 wykreślony
5.3 Poza terenem miasta Białegostoku i okolic towar dostarczamy za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD lub Poczty Polskiej
5.4 Na terenie miasta Białegostoku towar dostarczamy we własnym zakresie.
Koszt 5 zł przy dostawie zakupów o wartości do 80zł na terenie miasta
Wysyłki realizujemy w dni robocze (od poniedziałku do piątku) z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
5.5 Termin realizacji zamówienia (wysłania przesyłki) wynosi maksymalnie 7 dni roboczych.
Termin otrzymania przesyłki przez klienta uzależniony jest od dostępności wybranych produktów i od formy przesyłki.
5.5.1Produkty oznaczone jako dostępne są wysyłane w ciągu 48 godzin od momentu otrzymania wpłaty na rachunek bankowy.
5.5.2Produkty, które musimy zamówić do naszego magazynu wysyłamy maksymalnie w terminie do 7dni od momentu złożenia zamówienia
5.5.3 W przypadku braku towaru u producenta Kupujący zostanie powiadomiony do 24 godzin od momentu złożenia zamówienia.
W przypadku braku towaru Kupujący ma prawo odstąpienia od umowy. W przypadku dokonania przedpłaty Sprzedający zobowiązuje się do zwrotu zapłaconej kwoty
5.6 Przewidywany czas dostarczenia
przesyłek kurierskich to 24 godziny do 2 dni od daty nadania przesyłki,
przesyłek Pocztex 48 do 2 dni
Poczta punkty odbioru do 2 dni
Mogą zdarzyć się opóźnienia ze strony przewoźników spowodowane wypadkami losowymi.
5.7 Szczegółowe metody dostawy, ich koszt i czas realizacji zostały zawarte w zakładce sklepu bio-kiosk.pl „płatności i dostawa”
6. Zwroty towaru – odstąpienie od umowy
Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art.
221 Kodeksu cywilnego ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu
Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, z wykorzystaniem formularza (Kupujący może skorzystać z wzoru) (załącznik nr 1 do regulaminu) i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.:
wiadomością e-mail, na adres:     biuro@bio-kiosk.pl
lub
w formie pisemnej, na adres FHU  Eltech Tomasz  Mikołajczyk ul. Białostocka 82 Fasty 15-694 Białystok z dopiskiem  „ zwrot towaru”
Sprzedający niezwłocznie przesyła konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez konsumenta adres e-mail.
Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:
a.
dodatkowych koszów poniesionych przez konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego oraz
b.
bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru),
c.
kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.
Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
a.
o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b.
w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c.
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d.
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
e.
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f.
w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g.
w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma
kontroli;
h.w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części
zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu dododatkowych usług lub rzeczy;
i.
w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
j.
o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;zawartej w drodze aukcji publicznej;
l.
o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
W przypadku skorzystania przez konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres FHU Eltech Tomasz Mikołajczyk ul. Białostocka 82 Fasty 15-694 Białystok z dopiskiem  „ zwrot towaru”. Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu w/w terminów. Dla do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem
Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszy dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 5. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Reklamacje
Każdy towar zakupiony w sklepie bio-kiosk.pl jest nowy.
1.
W przypadku jeśli zakupiony towar okaże się wadliwy Konsument ma prawo:
a.skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio w serwisach wskazanych przez Gwaranta lub przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego (dotyczy produktów objętych gwarancją).
b.
złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi (podstawa prawna Kodeks Cywilny). Reklamacja z tytułu rękojmi może zostać złożona za pomocą formularza reklamacyjnego
, w formie elektronicznej lub w formie pisemnej na adres FHU Eltech  Tomasz Mikołajczyk ul. Białostocka 82 Fasty 15-694 Białystok
 c.
Konsument ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że sklep bio-kiosk.pl niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę.
Reklamacja z tytułu rękojmi rozpatrywana jest w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Jeżeli w ciągu 14 dni sklep bio-kiosk  nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznał żądania za zasadne.
W przypadku gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego produktu, koszty dostawy ponosi sklep bio-kiosk.pl


8.1 Oferta www.bio-kiosk.pl ważna jest tylko na terenie Polski.
Możliwe jest realizowanie przesyłek zagranicznych po wcześniejszym ustaleniu warunków.
Prosimy o zapytania na email biuro@bio-kiosk.pl
8.2 W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271.

załącznik nr 1 wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

Miejscowość, data

Imię i nazwisko konsumenta
Adres zamieszkania

                                     Nazwa i adres przedsiębiorcyOświadczenie
o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Oświadczam, że  

odstępuję od umowy..................................................................... nr. ................

zawartej dnia......................................................w................................................

Proszę o zwrot kwoty....................zł (słownie:........................................................................)

na konto nr........................................................................................................... 

Zwracam......................................................................................... w stanie niezmienionym

 

 

                                                                                               podpis Konsumenta

 


 
Zapisz się do naszego Newslettera

Aby otrzymywać informacje o promocjach i nowościach w naszym sklepie

Witryna BIO-KIOSK.PL używa mechanizmu cookies (ciasteczek), aby udoskonalić obsługę witryny pod kątem potrzeb użytkowników. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie Polityka cookies

Zamknij